Referencje

ZAUFALI NAM

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięcej w Polsce

Zamawiający Ilość zadań
Powiat Lubelski – Starostwo Powiatowe w Lublinie 1
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 26
Sąd Okręgowy w Lublinie 1
Sąd Apelacyjny w Lublinie 2
Prokuratura Okręgowa w Lublinie 2
Narodowy Bank Polski oddział w Lublinie 3
Archiwum Państwowe w Lublinie 3
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie 1
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia" 3
Zakład Karny w Chełmie 1
Zespół Szkół w Wohyniu 1
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 1
Samodzielny Publiczny ZOZ w Bełżycach 1
Gmina Krasnystaw 1
Gmina Trawniki 1
Gmina w Krzywdzie 1
Gmina Kraśnik 2
Gmina Stary Zamość 1
Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu 1
Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie 2
Inwestorzy Prywatni 21
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 2
Starostwo Powiatowe w Kraśniku 1
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie 1
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chełmie 1
Gmina Garbów 1
Gmina Głusk 1
Gmina Krzczonów 1
Gmina sawin 1
Urząd Miasta Lublin 1
Uniwerstytet Medyczny w Lublinie 1
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie 1
Archiwum Państwowe w Lublinie 1
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce 1
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie 1
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 1
Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK w Ludwinie 1